Online overdenking 8 - De HERE is Koning

Gepubliceerd op 26 april 2020 om 11:09

De HERE is Koning. Zijn macht wordt bezongen. Hij regeert deze wereld. Alle mensen, alle dingen staan onder Zijn bestuur. Hij is een bijzonder Koning, niet te vergelijken met aardse machthebbers. Aan Hem kun je je gerust toevertrouwen. De overdenking gaat over Ps. 99. We wensen u een fijne zondag!