De angst regeert, de hoop doet leven

Gepubliceerd op 17 mei 2020 om 06:45

Dit schilderij is ontstaan vanuit de gedachte dat er echt iets mis is in deze wereld, dat het schilderij een uitbeelding moet uitdragen met een boodschap die tot nadenken zet.

In brand

De wereld staat in korte tijd in brand, het heeft ons overvallen als een ramp die in zijn soort nog niet zo heeft gewoed, het is geen oorlog, maar maakt veel slachtoffers, is onbedwingbaar en gaat als een razende over de wereld, over de schepping van deze aarde van dier naar mens van mens naar volk van volk naar natie, te groot om deze wereldbrand even te blussen.

De linkerkant

Kunnen wij dit dragen, kan de mensheid dit aan, op afstand van elkaar, zonder de warmte van het echt samen zijn, is er hoop en waar is die hoop dan in dit leven?

De linkerkant laat zien en spreekt voor zich, velen zullen het begrijpen, niemand zal ontkennen dat de linkerkant van het schilderij niet tot de verbeelding spreekt en er geen angst vanuit gaat.

De rechterkant

De boodschap in het schilderij zit hem in de rechterkant, met de hoop dat de linkerkant uiteindelijk verlaten wordt: dat het virus mag verdwijnen, dat brood en spelen tot het verleden gaan behoren dat het leven hier op aard niet één groot feest is, dat geld en macht er uiteindelijk niet toe doen, dat we afhankelijke mensen zijn die de rechterkant weer gaan waarderen, dat de rechterkant weer tot nadenken bewegen doet, dat kerkbanken weer bezet mogen worden, dat wij de boodschap weer mogen gaan begrijpen waar het om gaat in deze wereld in het leven van ieder mens, dat er veel meer in het leven is wat er toe doet dan aan de linkerkant die er niet toe doet en uiteindelijk nog veel meer slachtoffers zal gaan veroorzaken dan het virus.

 De hoop doet leven

Het schilderij is enkel en alleen bedoeld en tot stand gekomen vanuit de gedachte en de hoop dat mensen (weer) gaan nadenken over het leven, over de schepping, over het terug keren naar de basis van ons bestaansrecht, waar hebben wij ons leven aan te danken, waar gaan we uiteindelijk naar toe, wie geven we de eer in dit leven, wie komt alle lof toe, wie is de Schepper van hemel en aarde. Hij die van deze dingen getuigt en zegt: Ja, ik kom spoedig.

Waar kan ik terecht in deze zondige wereld, waar ongeloof en angst regeren, keer terug op uw schreden, kijk naar het kruis, kijk naar Hem die voor ons zondaars is gestorven en opgestaan.

Vertrouw Hem die gezegd heeft: En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld.  

 

Met hartelijke groet

 

Paul Voshol