Artikel DE SAAMBINDER nr. 14 / 02 januari 2020 Rubriek Commentaar

Gepubliceerd op 17 juni 2020 om 12:33

Aanvaarding van de vrouw in het ambt en van homoseksuele relaties zijn in de brede gereformeerde gezindte onmiskenbaar actuele strijdvragen. Met name in de Christelijke Gereformeerde Kerken is dat nu het geval. Classis- en synodevergaderingen staan in het teken daarvan.