Online overdenking 15 - Leven door het Woord

Gepubliceerd op 7 juni 2020 om 00:59

Dat moet vast een machtig mooie preek zijn geweest van Petrus. Want wat een resultaat! Drieduizend zielen erbij! Zo’n groei in zo’n korte tijd! Ik denk niet dat wij dat vandaag gaan meemaken. Tenminste menselijkerwijs gesproken. De HERE kan zo’n resultaat natuurlijk best geven. Dat bleek wel op die eerste Pinksterdag. Maar Hij doet het niet altijd. Er zijn tijden van groei. Maar de Here heeft ook gezegd dat er tijden zullen zijn van verkilling van de liefde, van afval en achteruitgang. En ik denk dat we daar wel iets van herkennen de laatste jaren. Soms lijkt het er op dat de gelovigen worden weggedrukt. Geen groei, maar neergang. Maar juist dan is het goed om vast te houden aan het begin, om vast te houden aan Pinksteren. Daar begint de zegentocht van Christus over deze aarde. Hier begint de groei van zijn gemeente. En Hij zal voor haar zorgen. Van het begin tot aan het einde, totdat het echt af is. Totdat zijn gemeente voltooid is. Hij zorgt voor haar door zijn Woord en Geest.

De overdenking gaat over Handelingen 2:22-42. We wensen u een fijne zondag!