Online overdenking 16 - Omzien naar elkaar

Gepubliceerd op 14 juni 2020 om 07:21

Wat is geloven? Geloven is vertrouwen op God. Geloven is een band hebben met Christus. Zijn dood kennen als de verzoening van je zonden. En zijn opstanding ervaren in de kracht voor nieuw leven. Ik mag leven door Hem. Geloven is de grote liefde van God kennen, die naar je toekomt in Jezus Christus. Maar is dit alles? Dit is natuurlijk al heel veel, maar is dit echt alles? Een band met Christus, jazeker! Maar ook een band met elkaar. Geloven doe je samen. Samen ook als kerkgemeenschap. Geloven is ook: elkaar kennen. Elkaar liefhebben. Elkaar steunen. Eenheid met elkaar ervaren. Ja, en dat dus niet alleen zeggen, maar ook doen. De christenen in de eerste christelijke gemeente doen dat dan ook. Ze zeggen niet alleen dat ze er samen voor gaan. Ze doen het ook. Woorden én daden. Heel praktisch: ze helpen elkaar waar dat nodig is, met wat ze zelf bezitten. Niemand van hen leed enig gebrek, vertelt Handelingen. Deze mensen zijn bij God thuisgekomen en dus zorgen ze voor elkaar.

De overdenking gaat over Handelingen 4:32-35. We wensen u een fijne zondag!