Online overdenking 18 - Betrouwbaar is het Woord

Wie als Dienaar van het Woord in een gemeente wordt bevestigd, belooft het Woord van God zuiver en onverkort te brengen, geleid door Gods Geest en met de gaven en mogelijkheden die hij van God gekregen heeft. Zo werd ds. H. Sj. Wiersma op 28 juni 1992 verbonden aan de gemeente van Spakenburg-Noord. Hij deed z'n intrede met een preek over 2 Timoteüs 2: 11-13. Vandaag, precies 28 jaar later, haalt ds. Wiersma deze tekst nog eens naar voren om ons opnieuw te laten aanspreken. 

Lees meer »

Online overdenking 17 - God beveiligt zijn gemeente tegen de leugen

Van de eerste christelijke gemeente is veel goeds te vertellen, ze stonden in de gunst bij het hele volk (Hand 2: 47; zie ook Hand 4: 32-37). Maar dan gebeurt er plotseling iets verschrikkelijks. Twee mensen vallen dood neer tot grote schrik van velen. Wat is hier aan de hand? Waarom dit sterven van deze twee mensen? Is het zo gevaarlijk om in de gemeente van Christus te komen…? De overdenking gaat over Handelingen 5: 1-11. We wensen u een fijne zondag!

Lees meer »

Online overdenking 16 - Omzien naar elkaar

Wat is geloven? Geloven is vertrouwen op God. Geloven is een band hebben met Christus. Zijn dood kennen als de verzoening van je zonden. En zijn opstanding ervaren in de kracht voor nieuw leven. Ik mag leven door Hem. Geloven is de grote liefde van God kennen, die naar je toekomt in Jezus Christus. Maar is dit alles? Dit is natuurlijk al heel veel, maar is dit echt alles? Een band met Christus, jazeker! Maar ook een band met elkaar. Geloven doe je samen. Samen ook als kerkgemeenschap. Geloven is ook: elkaar kennen. Elkaar liefhebben. Elkaar steunen. Eenheid met elkaar ervaren. Ja, en dat dus niet alleen zeggen, maar ook doen. De christenen in de eerste christelijke gemeente doen dat dan ook. Ze zeggen niet alleen dat ze er samen voor gaan. Ze doen het ook. Woorden én daden. Heel praktisch: ze helpen elkaar waar dat nodig is, met wat ze zelf bezitten. Niemand van hen leed enig gebrek, vertelt Handelingen. Deze mensen zijn bij God thuisgekomen en dus zorgen ze voor elkaar.

Lees meer »

Online overdenking 15 - Leven door het Woord

Dat moet vast een machtig mooie preek zijn geweest van Petrus. Want wat een resultaat! Drieduizend zielen erbij! Zo’n groei in zo’n korte tijd! Ik denk niet dat wij dat vandaag gaan meemaken. Tenminste menselijkerwijs gesproken. De HERE kan zo’n resultaat natuurlijk best geven. Dat bleek wel op die eerste Pinksterdag. Maar Hij doet het niet altijd. Er zijn tijden van groei. Maar de Here heeft ook gezegd dat er tijden zullen zijn van verkilling van de liefde, van afval en achteruitgang. En ik denk dat we daar wel iets van herkennen de laatste jaren. Soms lijkt het er op dat de gelovigen worden weggedrukt. Geen groei, maar neergang. Maar juist dan is het goed om vast te houden aan het begin, om vast te houden aan Pinksteren. Daar begint de zegentocht van Christus over deze aarde. Hier begint de groei van zijn gemeente. En Hij zal voor haar zorgen. Van het begin tot aan het einde, totdat het echt af is. Totdat zijn gemeente voltooid is. Hij zorgt voor haar door zijn Woord en Geest.

Lees meer »

Online overdenking 14 - God geeft zijn Geest

De eerste Pinksterdag zorgt voor verwarring en verbazing in Jeruzalem. Er gebeuren vreemde dingen. Wat is er aan de hand? God geeft zijn Geest Hij spreekt je aan dat verandert je leven.. De overdenking gaat over Handelingen 1:15-26. We wensen u een fijne zondag!

Lees meer »

Online overdenking 13 - Betrouwbaar getuigenis

Christus is naar de hemel gegaan. Opgevaren voor de ogen van de discipelen. Aan hen heeft Hij zijn Geest beloofd. Die Geest komt met Pinksteren, tien dagen na de hemelvaartdag. Toch blijkt ook in deze dagen dat Christus actief is. Hij zorgt voor de vervulling van de vacature die ontstaan is door het vertrek van Judas Iskariot. Zo zorgt Hij voor de voortgang van de betrouwbare verkondiging van zijn Woord. De overdenking gaat over Handelingen 1:15-26. We wensen u een fijne zondag!

Lees meer »

Online overdenking 12 - Hemelvaart

We vieren het feest van de hemelvaart van Christus. Die hemelvaart lijkt op het eerst gezicht verlies voor de leerlingen van Christus (hij is immers niet meer lichamelijk bij hen aanwezig). Toch ervaren zij het zo niet. Na de hemelvaart uiten zij juist hun vreugde (Luk. 24: 52). Dat doet de kerk van Christus nog steeds. Deze dag is een feestdag vanwege het evangelie van de hemelvaart. We wensen u een fijne hemelvaartsdag!

Lees meer »

Online overdenking 11 - Uitzien naar het nieuwe leven

Het Coronavirus brengt veel te weeg. Het zorgt voor angst, onzekerheid en eenzaamheid. Het zorgt voor nadenken over de 1,5 meter-samenleving en het nieuwe normaal. Het zet mensen ook aan het denken over de zin van het leven en over de uitweg uit alle ellende. Daarbij geeft de HERE ons houvast. Kijk naar Jezus Christus, met Hem mag je uitkijken naar het nieuwe leven. De tekst voor deze overdenking is Openbaring 22:20. We wensen u een fijne zondag!

Lees meer »

Online overdenking 10 - Levensmoeder

Het is moederdag. Daarom aandacht voor de moeder aller moeders: Eva. Die naam krijgt ze nadat God de mens weer heeft opgezocht na de zondeval en nadat Hij hen heeft toegesproken. Adam reageert daarop door de naam van zijn vrouw te veranderen. Wat ziet hij in haar? De tekst voor deze overdenking is Genesis 3:20. We wensen u een fijne zondag!

Lees meer »

Online overdenking 9 - Bevrijd leven

We vieren deze week de bevrijding van ons land. We zijn dankbaar voor de vrijheid waarin wij nu al 75 jaar mogen leven. Vrijheid is een groot goed, maar daarbij is wel belangrijk hoe wij die vrijheid gebruiken. Dat geldt nog des te meer voor onze vrijheid in Christus. De tekst voor deze overdenking is Galaten 5:13. We wensen u een fijne zondag!

Lees meer »

Online overdenking 8 - De HERE is Koning

De HERE is Koning. Zijn macht wordt bezongen. Hij regeert deze wereld. Alle mensen, alle dingen staan onder Zijn bestuur. Hij is een bijzonder Koning, niet te vergelijken met aardse machthebbers. Aan Hem kun je je gerust toevertrouwen. De overdenking gaat over Ps. 99. We wensen u een fijne zondag!

Lees meer »

Online overdenking 7 - Veilig in Jezus' armen

Mensen zijn op zoek naar houvast. Dat merk je, zeker in deze tijd waarin het coronavirus voor veel onzekerheid zorgt. Wat is nu echt belangrijk? Waar vind ik nu echt houvast in? De HERE geeft antwoord. Hij wijst je op Jezus Christus, de Gekruisigde, die leeft. Bij Hem ben je veilig. De tekst is Rom. 8:34. We wensen u een fijne zondag!

Lees meer »